Protecția datelor cu caracter personal

Politica privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul CĂSUŢE COLORATE SRL privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal pe website-ul https://www.tinylife.ro

CĂSUŢE COLORATE S.R.L
Nr. de ordine la O.R.C: J12/121/2021
CUI : RO 43548970
Adresa sediului social: str. J. W. Goethe, nr. 16, ap. 1, România;
Tel: 0744 138 085
Web: www.tinylife.ro
Email: tunde.csata@metodica.ro

 

Legislația relevantă

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație pe www.tinylife.ro a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD sau GDPR).

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicării electronice;

CĂSUŢE COLORATE SRL este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale conform legislației descrise mai sus.

Ce date cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră și modul în care le procesăm / folosim

La CĂSUŢE COLORATE SRL ne preocupă constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor cu care interacționăm – fie odată cu închirierea casei noastre, fie în mediul online (membri, vizitatori, colaboratori și nu numai) – să fie prelucrate în conformitate deplină cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate.

În cele ce urmează îți prezentăm politica noastră în acest domeniu foarte important pentru orice persoană fizică, aplicabilă website-ului nostru www.tinylife.ro (denumit în continuare “website-ul”), pe care ne angajăm să îl revizuim la anumite intervale de timp, în vederea îmbunătățirii sale continue.

Pentru a fi mereu la curent cu prevederile versiunii actualizate ale acestei politici, te rugăm să vizitezi website-ul periodic.

Îți vom explica în prezenta politică de date cu caracter personal cum realizăm colectarea de la persoanele care vizitează website-ul nostru, în ce scopuri dorim să le utilizăm, în ce condiții putem să le transferăm, către cine și în ce fel asigurăm securitatea lor. Dacă ai orice fel de întrebări legate de această politică, poți să ne contactezi la adresa de e-mail tunde.csata@metodica.ro sau să ne trimiți sesizarea ta prin poștă la adresa din Cluj-Napoca, str. J. W. Goethe, nr. 16, ap. 1

În ce modalități colectăm date cu caracter personal pe website?

Pe website-ul nostru colectăm date cu caracter personal atunci când acestea sunt înregistrate voluntar de persoanele fizice vizitatoare în diverse secțiuni ale acestuia în scopul de:

 • a rezerva casa pe roți;
 • a se înscrie la evenimentele organizate de către CĂSUŢE COLORATE SRL (drumeții, activitate de ciclism, seminarii, workshopuri, întâlniri, webinarii, prezentări), respectiv pentru a fi informat din timp cu privire la detaliile organizatorice (locație, ora, data) și/sau modificarea acestora prin e-mail și/ sau mesaje SMS, dar și pentru a transmite confirmarea participării la evenimentele pentru care fiecare persoană s-a înscris astfel încât în cazul în care cineva renunță la participarea la un eveniment cu număr limitat de locuri, să oferim șansa de a participa altor persoane interesate care se înscriu pe lista de așteptare;
 • a beneficia de informații suplimentare care nu se regăsesc pe website și pe care le transmitem prin e-mail sau mesaje SMS – de exemplu fără a se limita la informații de natură tehnică pentru accesarea evenimentelor, astfel încât experiența evenimentului să nu fie perturbata de disfuncționalități de natură tehnică;

În cadrul vizitelor pe website-ul nostru este posibil să colectăm adresa IP și/sau informații despre paginile accesate și momentul accesării, cu ajutorul aplicației Google Analytics și a cookie-urilor. Pentru detalii despre aceste aspecte și despre modalitățile în care poți să lansezi sau sa blochezi cookie-urile, te rugăm să consulți politica de utilizare a cookie-urilor website-ului.

CĂSUŢE COLORATE SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor interesate de serviciile pe care compania noastră le poate pune la dispoziție.

Colectăm datele dumneavoastră (se va menționa în continuare “dvs”) cu caracter personal exclusiv de la dvs, prin intermediul unui formular web, formular editabil, prin formulare tipizate, prin discuție directă, cărți de vizită sau telefonic.

Odată ce ați înregistrat și/sau ați transmis date cu caracter personal către noi, prin mijloacele puse la dispoziție și descrise mai sus, ați fost de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu această informare.

CĂSUŢE COLORATE SRL procesează numai date cu caracter personal care se încadrează în categoria “date personale sensibile”.

Prevederile acestei informări intră în vigoare la data de 25.05.2018, și se aplică tuturor modalităților de colectare a informațiilor.

Colectăm de la clienții noștri și prelucrăm doar date cu caracter personal care să ne permită:

 • În cazul în care o persoană se înregistrează în diverse secțiuni ale website-ului în scopul de a beneficia de anumite servicii pe care le oferim pe acest website, îi vom solicita datele cu caracter personal strict necesare pentru a putea informa clientul cu privire la rezervarea la evenimentul organizat de CĂSUŢE COLORATE SRL de care este interesat, respectiv pentru a-i comunica detalii suplimentare cu privire la acesta, pentru a confirma rezervarea sau participarea la eveniment, sau pentru a avea posibilitatea de a-l informa despre evenimentele similare viitoare (în cazul în care persoana fizică dorește acest lucru), ori pentru a-i facilita accesul la /a-i furniza un produs/serviciu de care este
 • Transmiterea unor emailuri periodice (adresa de email);

CĂSUŢE COLORATE SRL nu folosește datele dvs cu caracter personal în scopul identificării unor aspecte ale personalității sau pentru alte aspecte decât cele prezentate mai sus, fără consimțământul dvs scris.

Nu vom oferi datele dvs cu caracter personal unor alți destinatari, cu excepția solicitărilor exprese ale autorităților de control din România.

Datele dvs cu caracter personal nu vor fi transferate în țări din afara UE sau SEE, sau către organizații internaționale.

Cine mai are acces la datele cu caracter personal ale persoanelor care vizitează website-ul?

Garantăm că CĂSUŢE COLORATE SRL nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitatoare ale website-ului.

De asemenea, CĂSUŢE COLORATE SRL nu va permite accesul la aceste date decât terțelor persoane care au nevoie să le cunoască în vederea prestării serviciilor pentru care persoanele vizitatoare și-au dat acordul.

În acest sens, aducem la cunoștința persoanelor vizitatoare care și-au dat acordul pentru a primi Newslettere cu privire la promoții, evenimentele pentru care s-au înscris prin intermediul website-ului. Aceste  mesaje  vor  fi  transmise  de   noi  utilizând  serviciile  unei  companii  de   servicii  de  e- mail: Mailchimp: www.mailchimp.com Adresa: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA Contact: https://mailchimp.com/contact, în cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie furnizate platformei Mailchimp în vederea transmiterii newsletter-ului nostru, vă rugăm să nu vă abonați la acesta.

Atragem atenția persoanelor vizitatoare a website-ului că poate conține link-uri către site-uri a căror politică de confidențialitate /de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de a noastră.

Dacă trimiteți date cu caracter personal către oricare dintre aceste site-uri, informațiile dumneavoastră cad sub incidența declarației lor de confidențialitate /de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Politica de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal a website-ului nu se aplică informaţiilor pe care le trimiteți pe acele site-uri. Vă încurajăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate a oricărui website pe care îl vizitați.

Durata de stocare a datelor dvs cu caracter personal

Este reprezentată de timpul necesar pentru asigurarea desfășurării activităților pentru care datele au fost colectate. Datele necesare vor fi păstrate maximum 10 ani sau pentru termenul stabilit conform contractului dintre părți / altui termen stabilit conform legislației în vigoare.

Cum păstrăm datele dvs cu caracter personal

Protejăm datele dvs cu caracter personal colectate și procesate prin reglementări tehnice și organizatorice adecvate (inclusiv din punct de vedere al securității).

De asemenea, protejăm datele dvs cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate, prelucrării ilegale, distrugerii, pierderii.

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la aceste date vor menține confidențialitatea acestora.

Link-uri către alte site-uri

Dorim să vă informăm că website-ul nostru ar putea conține link-uri către alte website-uri care nu sunt guvernate de Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal, ci de alte declarații de confidențialitate care ar putea fi diferite. Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de păstrare a confidențialității de pe fiecare site web vizitat înainte de a divulga informații cu caracter personal.

Care sunt drepturile de care beneficiază persoanele vizitatoare ale website-ului? 

Aveți următoarele drepturi referitoare la datele dvs cu caracter personal:

 • Dreptul de acces la datele dvs;
 • Dreptul la rectificarea datelor dvs;
 • Dreptul la ștergerea datelor dvs cu caracter personal. Acestea vor fi șterse din baza noastră de date dacă solicitați ștergerea acestora, dacă datele dvs nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare, dacă vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dvs., și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor ;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestă exactitatea datelor, precum și în orice alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita ca datele dvs cu caracter personal colectate și prelucrate de noi să fie transmise către un alt operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs, vi-l puteți retrage oricând, cu efecte viitoare, nu și retroactive;
 • Alte drepturi suplimentare care rezidă din deciziile automate privind datele cu caracter personal;

Ce trebuie să aibă în vedere persoanele vizitatoare ale website-ului care nu au împlinit vârsta de 18 ani?

CĂSUŢE COLORATE SRL se adresează, în primul rând, persoanelor care au împlinit 18 ani. Protejarea vieții private online a minorilor este deosebit de importantă pentru CĂSUŢE COLORATE SRL . Te rugăm să nu completezi datele tale cu caracter personal în cuprinsul secțiunilor website-ului dacă ești minor și nu ai acordul părinților/reprezentanților legali în acest sens.

Cum puteți solicita ștergerea datelor dvs cu caracter personal?

Prin intermediul transmiterii unei cereri scrise în acest sens. Solicitarea trebuie să fie transmisă la adresa de email: tunde.csata@metodica.ro

Vom răspunde cererii dvs în maxim 30 de zile de la data primirii cererii. Menționăm că pentru a putea procesa cererea este posibil să vă solicităm și informații suplimentare.

Dacă singura informație cu caracter personal colectată și prelucrată este reprezentată de adresa dvs de email, în vederea ștergerii acesteia puteți accesa câmpul “Dezabonare” dintre-unul din newslettere primite – adresa dvs va fi ștearsă automat din baza noastră de date. În cazul în care trimit în continuare newslettere vă rugăm să ne transmiteți cererea scrisă pe care am prezentat-o mai sus.

Alte opțiuni

De asemenea, la adresa tunde.csata@metodica.ro ne puteți transmite orice solicitare privind datele dvs cu caracter personal. De exemplu, ne puteți solicita: retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, să accesați datele, să modificați datele, să ștergeți datele, să restricționăm prelucrarea datelor, să transmitem datele către alt operator etc.

Vom răspunde cererii dvs. în maxim 30 de zile de la data primirii cererii. Menționăm că pentru a putea procesa cererea este posibil să vă solicităm și informații suplimentare.

Modificări aduse acestei politici

CĂSUŢE COLORATE SRL poate modifica Politica privind protecția datelor cu caracter personal. Când vom aduce modificări acestei politici, vom modifica data la care informațiile au fost actualizate pe site- ul nostru.

Vă recomandăm să recitiți periodic aceasta politică.

Întrebări referitoare la Politică privind protecția datelor cu caracter personal și aplicarea acesteia

Puteți parcurge oricând Politică privind protecția datelor cu caracter personal, accesând site-ul nostru http://www.tinylife.ro/

CĂSUŢE COLORATE SRL se angajează să protejeze confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru orice întrebare / neclaritate referitor la modul în care administrăm datele dvs. cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa tunde.csata@metodica.ro

 

Data ultimei actualizări: Septembrie 2021